Publicacions en què col·labora amb José Alberto Escudero Valenzuela (4)