Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí” (7)