Per a qualsevol errata, suggeriment o dubte en relació amb aquest portal, pots contactar amb:

Correu electrònic: ayuda.investigador@uax.es

Telèfon: 34 91 810 91 29 / 34 91 810 50 61