Rossini en español, la transformación de ópera en zarzuela

  1. Miguel Ángel Ríos
Llibre:
Rossini after Rossini: Musical and social legacy
  1. Arnold Jacobshagen (coord.)

Editorial: Brepols

ISBN: 9782503588209

Any de publicació: 2020

Pàgines: 199-214

Tipus: Capítol de llibre