Facultat: Facultad de Medicina

Grup d'investigació: Envejecimiento

Correu: mcarmen.guerrero@salud.madrid.org