Facultat: Facultad de Medicina

Grup d'investigació: Nurse-In

Grup d'investigació: Social Healthcare-UAX

Correu: acarmpes@uax.es