Facultat: Facultad de Medicina

Àrea: Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Correu: apsico@uax.es

Doctor per la Universidad Alfonso X el Sabio amb la tesi Análisis del plan de atención dental infantil del País Vasco 1991-2008 2010. Dirigida per Dr/a. Francisco Javier Lopez del Moral Ruiz, Dr/a. Sara Ulla Díez, Dr/a. Álvaro López Rodriguez.