Publicacions en què col·labora amb Salvatore Sauro (4)